Gyakran ismételt kérdések

Erasmus+ Felsőoktatás

Más országból származom, mint ahol a tanulmányaimat folytatom. Végezhető a mobilitási program a származási országomban?

Igen, a hallgató saját származási országában is folytathat Erasmus+ mobilitást, de csak abban az esetben, ha a küldő intézmény nem a származási országában van, és a hallgató a küldő intézmény országában él életvitelszerűen.

A kiválasztási szempontokat azonban a programban résztvevő felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg, így előfordulhat, hogy azon hallgatók, akik a származási országukba jelentkeznek mobilitási programra, alacsonyabb prioritást kapnak.

Hozzáférhető a program fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára is?

Az Erasmus+ összes programja elérhető fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára. A program egyik célja a méltányosság és befogadás ösztönzése azáltal, hogy a társaikhoz képest hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára is biztosítja a hozzáférést, beleértve a szellemi (értelmi, kognitív, tanulási), testi, érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élőket is.

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban részt vevő hallgatóknak lehetőségük van pályázni Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók pályázhatnak a 'Fogyatékkal élők vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatására'.

További információ az alábbi linken és a pályáztató intézmények honlapján található.

Mi történik, miután elnyertem az Erasmus+ támogatást?

Első lépések között fontos az Erasmus+ Hallgatói Charta megismerése, ami felsorolja jogaidat és kötelezettségeidet, továbbá tartalmazza a mobilitási időszak előtt, közben és után teendő lépéseket. A konkrét teendőkről a küldő intézményed nyújt részletes tájékoztatást. Bizonyos esetekben online nyelvi szintfelmérő (OLS) elvégzése is kötelező.

Amire biztosan szükséged lesz, ill. el kell intézned:

 • Támogatási szerződés megkötése a küldő intézményeddel.
  Ez alapján fogják kiutalni az ösztöndíjadat. Célszerű euró alapú bankszámlát nyitni, és az ösztöndíj átutalását erre kérni (eurós országba történő kiutazás esetén).
 • Learning Agreement for Studies/for Traineeship kitöltése, aláíratása.
  A tanulmányi vagy szakmai gyakorlatos terved, a felvenni szándékozott kurzusok, ill. megfeleltetésük, azok elismertetésének módjának egyeztetése. Mindezekről előzetesen kell tájékozódnod, a szakfelelős/oktatók segítségével
 • Európai Biztosítási Kártya kiváltása EU-n belüli utazás esetén. 
  Tájékozódás a szükséges biztosításokról, a megfelelő biztosítások megkötése.
 • Szálláskeresés

Mit jelent az online nyelvi támogatás (OLS)?

Minden 14 napnál hosszabb felsőoktatási hallgatói mobilitás esetében, kiválasztott hallgatóként kötelezően ki kell töltened egy online nyelvi szintfelmérő tesztet (kivéve, ha anyanyelvi szinten beszéled a nyelvet, vagy a teszt a mobilitásod nyelvén még nem elérhető).  A szintfelmérő teszten elért eredmény csak a kitöltő, a küldő intézmény és az Európai Bizottság számára elérhető. A nyelvi teszted eredménye alapján hozzáférést kaphatsz egy ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelyet már a kint tartózkodás előtt is használhatsz, ezzel fejlesztve a nyelvi kompetenciáidat és elősegítve az útra történő felkészülésedet. Lehetőség van arra is (amennyiben a munkanyelv nem egyezik meg a fogadóország nyelvével), hogy kurzushozzáférést igényelj a fogadóország nyelvéhez is. Az EuAcademy felületen található OLS szekció nemcsak nyelvi órákat tartalmaz, hanem például fórumokat, nyelvi tippeket korábbi Erasmus+ hallgatóktól és online tanácsadást is.

Amennyiben a munkanyelved nem tartozik az OLS nyelvek közé (melyek köre folyamatosan bővül), a küldő vagy fogadó szervezet más eszközökkel is nyújthat támogatást a nyelvtudás fejlesztéséhez.

Mi a teendőm, ha szeretném meghosszabbítani a mobilitási időszakomat?

Ha hosszabbítani szeretnéd a mobilitásodat, akkor 

 • ezt egy kérvényben tudod jelezni a küldő intézmény felé, vagyis az itthoni Erasmus+ koordinátorodnak.
 • Fontos, hogy a kérelmet a fogadó intézménnyel is egyeztetni kell, és legkésőbb egy hónappal az eredetileg tervezett mobilitási időszak lejárta előtt be kell benyújtani. 
 • Az őszi félévről a tavaszi félévre történő hosszabbítás lehetséges, tavasziról őszire nem.

A küldő intézmény döntése alapján az ösztöndíjjal támogatott Erasmus+ mobilitás meghosszabbítása lehet ún. Erasmus+ zero támogatású (Erasmus+ zero grant) időszak is, tehát pénzbeli támogatás nélküli, de ha az intézménynek van rá kerete, akkor a hosszabbított hónapokra is ugyanúgy jár az ösztöndíj (és az esélyegyenlőségi támogatás is).

Időtartam hosszabbítás esetén módosítani kell a tanulmányi szerződést és az egyéni támogatási szerződést is.

Hallgatóként egynél több mobilitási programban is részt tudok venni az Erasmus+ ösztöndíjjal?

Igen, az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy a hallgatók több alkalommal is részt vegyenek mobilitási programban, azonban a mobilitási tevékenységek tanulmányi ciklusokra vonatkozó minimális és maximális időtartamát be kell tartani (vagyis tanulmányi ciklusonként max. 12 hónap lehet). 
Azon hallgatók esetén, akik osztatlan képzésben vesznek részt – mint például az orvostanhallgatók – a mobilitás maximális időtartama 24 hónap lehet.

Megjegyzés:
A tanulmányi ciklusonkénti maximális 12 hónapnyi mobilitásba beleszámítanak a korábbi LLP/Erasmus program keretében külföldön töltött hónapok is.

Ha valaki önhibáján kívül kerül abba a helyzetbe, hogy meg kell szakítania a mobilitását, mi a teendője?

Az Erasmus+ mobilitást megelőzően vagy közben előfordulhatnak olyan problémák, melyek miatt önhibádon kívül nem tudod teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeidet. Ilyen esetben vis maior kérelmet nyújthatsz be az intézményednek. A vis maior típusairól és a kérelem beadásának módjáról az alábbi tájékoztatóban olvashatsz:
Mikor nyújthatsz be vis maior kérelmet az Erasmus+ mobilitásodhoz kapcsolódóan? | Tempus Közalapítvány (hallgatoi-osztondijak.hu)

Abban az esetben is ki lehet utazni, ha a fogadóintézményünk csak online oktatást folytat?

A kiutazás akkor is lehetséges, ha az intézmény csak online oktatást biztosít.

Azonban a hallgatónak lehetősége van, hogy vállalva ezt kiutazik, vagy esetleg annak a reményében utazik ki, hogy később a fogadóegyetem átáll egy fizikai jelenlétet igénylő oktatásra is.

A szerződésmegkötés módjáról viszont mindig a küldő felsőoktatási intézmény tud pontos információkat adni. 

Mit jelent az Erasmus Mundus közös mesterképzés?

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés egy kiválósági program, mely ösztöndíjat nyújt a legkiválóbb hallgatóknak szerte a világon. Az ösztöndíj hozzájárulást nyújt az utazási és vízumköltségekhez, valamint a megélhetési költségekhez a képzés teljes ideje alatt.

közös mesterképzés programok 60, 90 vagy 120 ECTS-kreditértékű (European Credit Transfer & Accumulation System), integrált felsőfokú nemzetközi képzést foglalnak magukba (hosszúságuk 12 és 24 hónap közötti).
A közös mesterképzéseket felsőoktatási intézmények nemzetközi konzorciumai hozzák létre. A programban egyéb oktatási vagy nem oktatási területen tevékenykedő, a közös mesterképzési program témáiban jártas, érdekelt partnerszervezetek is bekapcsolódhatnak.

A konzorciumban legalább három (európai uniós, illetve a programhoz társult harmadik országbeli) felsőoktatási intézménynek kell lennie. A tanulmányokat legalább két különböző országban kell folytatni, amelyek eltérnek a hallgató tartózkodási helyétől (beiratkozáskor).

További információk az Erasmus Mundus közös mesterképzésről.

Mik a feltételei annak, hogy Erasmus Mundus közös mesterképzés kapcsán ösztöndíjban részesülhessek?

A hallgatóknak a konzorcium honlapján keresztül kell beadni a jelentkezésüket az Erasmus Mundus közös mesterképzésekre (EMJM). 
Ösztöndíjat csak a kiválasztott hallgatók kapnak, azonban önfinanszírozó hallgatók is részt vehetnek a programban. Jó tudni, hogy az ösztöndíjasok túlnyomó többsége nem EU tagállamokból kerül ki.

A jelentkezéshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 • A hallgató rendelkezik felsőfokú diplomával, vagy annak megfelelő szintű képzettséggel, mely elfogadott az oklevelet kiállító ország jogszabályai által. Ennek a feltételnek a beiratkozás időpontjában mindenképpen eleget kell tenni. Ugyanakkor az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciuma dönthet úgy, hogy az első felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányok utolsó évét végző hallgatók is pályázhatnak az ösztöndíjra.
 • Amennyiben a hallgató korábban már részesült Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjban, akkor nem jogosult újabb Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjra.

Hol találhatom az Erasmus Mundus közös mesterképzés listáját?

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések listája megtalálható az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján.

Új képzésekkel nyaranta bővül a lista. 

Jelentkezésre az év utolsó negyedében van lehetőség. Ekkor a következő tanév szeptemberében/októberében kezdődő programokra lehet pályázni.

Keresés

A fenti szűrő segítségével gyorsan tudsz keresni a GYIK tartalmai között.