Gyakran ismételt kérdések

Erasmus+ Felsőoktatás

Mikor kell jelentkezni és hova utazhatok Erasmus-szal?

Ha az egyetemeden van elérhető Erasmus+ mobilitási pályázat, akkor az abban meghatározott módon és határidővel kell pályáznod. A küldő intézmény (vagyis az a felsőoktatási intézmény, ahol éppen tanulsz) határozza meg a kiválasztási szempontokat, a pályázási határidőt és a partnerintézmények körét (vagyis hogy hova tudsz utazni). A pontos feltételekről az  Erasmus+ koordinátorok tudnak bővebb felvilágosítást adni.

Milyen feltételei vannak az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj elnyerésének?

A legfontosabb az aktív hallgatói jogviszony. Ezen túl meg kell felelned a küldő intézményed által meghatározott pályázati kritériumoknak. Ezek lehetnek például a tanulmányi teljesítményre, korábbi tapasztalatokra, motivációra, vagy a célországra vonatkozó szempontok.

További kérdésekkel kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor ad felvilágosítást.

Milyen országokba lehet Erasmus+ ösztöndíjjal kiutazni?

Szinte bárhova utazhatsz Erasmus+ ösztöndíjjal! 

Az Erasmus+ ösztöndíjaknak két típusát különböztetjük meg: az Európán belüli, ún. „hagyományos” Erasmus+ program, amely keretében az EU 27 tagállamán kívül Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, az Észak-Macedón Köztársaságba, Szerbiába vagy Törökországba lehet utazni. 
Néhány európai országra speciális szabályok vonatkoznak (Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikánvárosi Állam, Egyesült Királyság, Svájc, Feröer-szigetek). Az Európán kívüli országok a világ szinte minden régióját lefedik.
Az Erasmus+ programban részt vevő országok teljes listáját a program honlapján találod. Azt, hogy pontosan mely országok közül választhatsz, befolyásolja, kikkel van szerződése az egyetemednek. De ezt úgyis látod majd az egyetemed felhívásában, hova van lehetőséged kiutazni. 

Van lehetőség rövid távú Erasmus+ mobilitásra is?

Igen, ha nem tudsz részt venni a hagyományos, hosszabb mobilitásban, akkor lehetséges a blended mobilitás megvalósítása. Ilyen esetben a fizikai részvétel kombinálható a virtuálissal, ehhez min. 5-30 napos fizikai részvétel szükséges, és ösztöndíj csak a fizikailag külföldön töltött időszakra jár. 
Mind a részképzés, mind a szakmai gyakorlat megvalósítható ebben a formában.

A Blended Intenzív Kurzus (BIP) a blended mobilitás speciális formája, az elérhető BIP-ekről tájékozódj az intézményi Erasmus koordinátornál!

Diploma után van még lehetőségem külföldi szakmai gyakorlatban részt venni az Erasmus+ programban?

Igen, a diploma megszerzése utáni egy évben még ki tudod használni ezt a lehetőséget, de fontos, hogy még aktív hallgatóként, az utolsó évben kell beadnod a jeletkezésedet rá! 

Hozzáférhető a program fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára is?

Az Erasmus+ összes programja elérhető fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára. A program egyik célja épp a befogadás ösztönzése azáltal, hogy a társaikhoz képest hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára is biztosítja a hozzáférést az ösztöndíjakhoz, beleértve a szellemi (értelmi, kognitív, tanulási), testi, érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élőket is.

Az elérhető kiegészítő támogatásokról további információ az alábbi linken és a pályáztató intézmények honlapján található.

Mi az az esélyegyenlőségi támogatás? Ki pályázhat rá?

Ha elnyerted az Erasmus+ ösztöndíjat, pályázhatsz mellé esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra. Ezáltal az alap ösztöndíjon felül további anyagi támogatásban részesülhetsz, amennyiben egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő ösztöndíjas vagy.

Mit jelent ez? Azt, hogy többek között a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó, esti vagy levelező tagozatos, illetve önköltséges, nagycsaládban élő, árva vagy félárva hallgatók is kérhetik a kiegészítő ösztöndíjat. A jogosultak teljes körét és a pályázás menetét az alábbi linken, valamint az egyetemed honlapján találod. 

Mit kell tudni az Erasmus Mundus közös mesterképzési diploma elismertetéséről?

Az Erasmus+ program elvárása, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzésben részt vevő hallgató az oklevelet kiállító országokban elismert kettős diplomát, illetve lehetőleg közös (több intézmény által közösen kiállított) diplomát kapjon. 

Az, hogy mely ország fogadja el az adott mesterképzési diplomát, mindig az adott ország döntése (általában kétoldalú megállapodásokon alapszik a két érintett ország között), ebbe a döntésbe az Európai Unió nem avatkozhat be.

Érdemes az érintett országban utánajárni a megfelelő hatóságnál, hogy elfogadják-e a diplomát, amit a szóban forgó Erasmus Mundus közös mesterképzési program ad.

Modellváltó egyetemre járok, én akkor nem mehetek Erasmusra?

2024 tavaszától elindult a Pannónia ösztöndíjprogram, amire a modellváltó egyetemek hallgatói jelentkezhetnek. A program hasonlóan működik, mint az Erasmus+, tehát a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat zavartalanul folytatódik ezeken az egyetemeken is.

Hogyan lehet jelentkezni Pannónia ösztöndíjra?

Az egyetem által kiírt felhívásra lehet jelentkezni, általában koratavasszal (február vége-március eleje). Alapvetően hallgatói jogviszony kell hozzá, de az egyetemek határozzák meg, mit kérnek a diákoktól ezen felül (motivációs levél, nyelvvizsga, 1 vagy 2 lezárt félév, stb). 

Keresés

A fenti szűrő segítségével gyorsan tudsz keresni a GYIK tartalmai között.