Gyakran ismételt kérdések

Erasmus+ Felsőoktatás

Mit jelent a külföldi szakmai gyakorlat?

Külföldi szakmai gyakorlat esetén a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai tevékenységet folytat egy vállalkozásnál, cégnél vagy kutatóhelyen. A gyakorlat lehet a tanulmányi program része ill. szabadon választott is (ebben az esetben kreditet nem kap érte a hallgató).

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat során a hallgatók kaphatnak fizetést, juttatást is a fogadó intézménytől.

További információ a szakmai gyakorlat pályázatokról.

Van lehetőség diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra is az Erasmus+ program keretein belül?

Igen, frissdiplomásként is részt lehet venni Erasmus+ szakmai gyakorlaton. Ehhez a felsőoktatási intézményben az aktív hallgatói jogviszony utolsó tanévében meg kell történnie a pályázásnak, valamint a külföldön végzett szakmai gyakorlatot a diploma megszerzését követő egy éven belül kell teljesíteni. Ez a lehetőség most már mind az Európán belüli, mind pedig az Európán kívüli mobilitásoknál elérhető.

További információ a szakmai gyakorlat pályázatokról.

Hogyan jelentkezhetek tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú mobilitásra?

A pályázatot a hallgató felsőoktatási intézményéhez kell benyújtani minden mobilitási program esetén.

A jelentkezési feltételekről a hazai felsőoktatási intézmény (ahol a hallgató tanul) nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus koordinátor ad felvilágosítást. A kiválasztási folyamat részleteivel kapcsolatban, a szükséges dokumentumokról, a lehetséges célországokról, a jelentkezési feltételekről és az Erasmus+ ösztöndíj kapcsán érvényes jogokról és kötelezettségekről szintén a koordinátort kell keresni.

További információ a tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat pályázattípusokról.

Hol vehetek részt Erasmus+ tanulmányi mobilitásban vagy szakmai gyakorlaton?

Tanulmányi mobilitás során lehetőséged van Európán belüli és Európán kívüli országokban tanulni, feltéve, hogy a célországbeli felsőoktatási intézmények intézményközi megállapodást írtak alá a küldő intézménnyel. A lehetséges fogadó intézmények listájával kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor ad felvilágosítást.

A szakmai gyakorlati fogadóintézmény lehet bármilyen, a munkaerőpiacon vagy oktatás, képzés és ifjúságügy területén tevékenykedő állami vagy magánintézmény.

Ilyen intézmények például:

 • állami vagy magán kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is)
 • helyi-, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények
 • szociális partnerek vagy a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, az ipari és szakmai egyesületeket és szakintézményeket is
 • kutatóintézetek
 • alapítványok
 • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést és a felnőttoktatást)
 • non-profit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati intézmények
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek

A szakmai gyakorlatot lehetséges felsőoktatási intézményben is végezni, azonban a gyakorlat programja nem állhat kurzusokból, mert az ebben az esetben nem gyakorlatnak számít, hanem tanulmányi mobilitásnak.

A következő típusú szervezetek nem választhatók fogadószervezetként szakmai gyakorlat esetén:

 • Uniós intézmények és az EU egyéb szervei, beleértve a szakosított intézményeket, amelyek szerepelnek az alábbi listában.
 • EU programok koordinálását, menedzsmentjét végző szervezetek, például nemzeti irodák.

Tippek szakmai gyakorlati hely kereséshez.

Van lehetőség rövid távú Erasmus+ mobilitásra is?

Igen, abban az esetben, ha a hallgatónak nincs módja részt venni a hagyományos, hosszabb mobilitásban, akkor lehetséges a blended mobilitás megvalósítása. Ilyen esetben a fizikai részvétel kombinálható a virtuálissal, ekkor min. 5-30 napos fizikai részvétel szükséges, ösztöndíj csak a fizikailag külföldön töltött időszakra jár. 
Mind a részképzés, mind a szakmai gyakorlat megvalósítható ebben a formában.

A Blended Intenzív Kurzus (BIP) a blended mobilitás speciális formája, az elérhető BIP-ekről tájékozódj a koordinátorodnál!

Mit tehetek, ha az intézményemnek nincs megállapodása az általam preferált európai ország egyetemével?

A két egyetem közötti intézményközi megállapodás nélkül nem lehetséges Erasmus+ tanulmányi mobilitás.
Előfordulhat, hogy a küldő intézmény kész bővíteni a tanulmányi tématerületet egy partnerrel, vagy akár új megállapodást is kötni egy új partnerrel, ezt minden esetben az intézmény Erasmus+ koordinátorával érdemes leegyeztetni. Ha erre nincs mód, akkor érdemes más nemzetközi lehetőségeket választani, mint például az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok.

Erasmus Mundus közös mesterképzésekre közvetlenül a képzést nyújtó konzorciumokhoz kell jelentkezned, hozzájuk tudsz fordulni, ha több információra van szükséged a jelentkezési feltételekről, a beadási határidőkről és hozzájuk kell beadnod a jelentkezést. Mindezekről bővebben a Mit jelent az Erasmus Mundus közös mesterképzés? c. kérdés alatt olvashatsz. 

Azon doktoranduszok, akik külföldön szeretnének végezni rész- vagy teljes doktori tanulmányokat, a Marie Sklodowska-Curie Akcióktól (MSCA) kaphatnak támogatást a Horizont 2020 program keretében.

Európán kívüli lehetőségek is elérhetőek Erasmus+ ösztöndíjjal?

Az Erasmus+ programmal 2015 óta már Európán kívüli lehetőségekre is lehet pályázni tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra. Ez az ún. „nemzetközi kreditmobilitás” program a világ szinte összes régióját lefedi, azonban a megpályázható országok köre felsőoktatási intézményenként változó, erről az intézményi Erasmus+ koordinátor tud további információt nyújtani.

Milyen országokba lehet Erasmus+ ösztöndíjjal kiutazni?

Az Erasmus+ ösztöndíjaknak két típusát különböztetjük meg:

 • az egyik az Európán belüli, ún. „hagyományos” Erasmus+ program, amely keretében az EU 27 tagállamán kívül Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, az Észak-Macedón Köztársaságba, Szerbiába vagy Törökországba lehet utazni. 
 • Néhány európai országra speciális szabályok vonatkoznak (Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikánvárosi Állam, Egyesült Királyság, Svájc, Feröer-szigetek).
 • Az Európán kívüli országok a világ szinte minden régióját lefedik.

Az Erasmus+ programban részt vevő országok teljes listája az Erasmus+ Pályázati útmutató 23-24. oldalán található.

Milyen különbségek vannak az Európán belüli és az Európán kívüli mobilitások között?

Az Európán kívüli, ún. „nemzetközi kreditmobilitás” program hasonló feltételekkel áll a hallgatók rendelkezésére, mint az Európán belüli Erasmus+ program. A legnagyobb eltérés az ösztöndíj nagyságában van: az Európán kívüli mobilitásoknál a tanulmányi mobilitásra és a szakmai gyakorlatra is egyaránt 700 EUR/hó jár, függetlenül a célországtól. Ezen felül a mobilitásban részt vevő hallgató kap utazási támogatást is, amelynek mértéke 20-1500 EUR között van a célország távolságától függően.

Eddig Európán kívüli szakmai mobilitásoknál nem volt lehetőség diploma utáni szakmai gyakorlatra, az aktív hallgatói jogviszony alatt be kellett fejezni a mobilitást. A legújabb pályázati körben ez megváltozott: a diplomázás után is végezhető szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban.

Milyen hosszú ideig tarthat az Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitás?

A hallgatói mobilitások hossza minimum 2 hónap és maximum 12 hónap lehet. 

A tanulmányi célú mobilitást és a szakmai gyakorlatot kombinálni is lehet, ennek időtartama minimum 2 hónap. A kombináció esetén nincs meghatározva, hogy milyen arányban kell felosztani a szakmai gyakorlatra és tanulmányokra fordított időt.

A felsőoktatási tanulmányok alatt több mobilitás is végezhető, egy képzési cikluson belül azonban (alapképzés/mesterképzés/doktori képzés) összesen maximum 12 hónap lehet az Erasmus+ ösztöndíjas időszakok hossza. Ha például egy hallgató 8 hónapos Erasmus+ tanulmányi célú mobilitásban vett részt, és szakmai gyakorlatot is szeretne végezni külföldön az alapképzés alatt, annak hossza maximum 4 hónap lehet. A mesterképzés és doktori képzés alatt azonban újabb 12-12 Erasmus+ hónap áll rendelkezésre. Az osztatlan mesterképzéseken (pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) összesen 24 hónap a mobilitásra felhasználható időkeret.

Keresés

A fenti szűrő segítségével gyorsan tudsz keresni a GYIK tartalmai között.