Gyakran ismételt kérdések

Erasmus+ köznevelés/szakképzés

Hol találkozhatok az iskolában az Erasmus+ programmal?

Az iskolák mobilitási projektekben és együttműködési célú partnerségekben vehetnek részt, ezeken a pályázati kategóriákon keresztül lehet bekapcsolódni a programba tanulóként vagy tanárként. Fontos, hogy csak intézmények nyújthatnak be pályázatot, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Hogyan lehet bekapcsolódni egy Erasmus+ projektbe?

A programra intézmények nyújthatnak be pályázatot, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. Tehát az iskolában a tanároktól vagy a nemzetközi irodában dolgozóktól kérhetsz információt arról, hogy hogyan tudsz csatlakozni és mi a teendő akkor, ha részt szeretnél venni egy Erasmus+ projektben. 

Hogyan lehet inspirációt meríteni a futó Erasmus+ projektekből?

Minden év októberében zajlik az Erasmus Napok nemzetközi programsorozat, amely során az Erasmus+ projektet megvalósító iskolák eseményt szervezhetnek, és izgalmas programokon keresztül mutatják be futó vagy éppen lezárult projektjük eredményeit. A három napos programsorozat remek lehetőséget kínál az érdeklődőknek, hogy betekintést nyerjenek a projektekbe, megismerjenek más Erasmus+ résztvevőket és inspirálódjanak mások sikereiből, elért eredményeiből. 

Erasmus+ Felsőoktatás

Kombinálható-e a tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat egyetlen mobilitáson belül?

Igen.
Ebben az esetben az időtartam minimum 2, maximum 12 hónap. Ezek a hónapszámok függetlenek a két mobilitási típus közötti megosztási aránytól.

Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra?

Az Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésének feltétele az elismert diplomát vagy felsőfokú végzettséget adó (például felsőfokú szakképzés, BA/BSc, MA/MSc vagy PhD képzés) hallgatói jogviszony.

A szakirányú továbbképzésre járó hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ mobilitásban, és pályázhatnak kiegészítő támogatásra is. A szakirányú továbbképzés short cycle képzésnek minősül, ilyenformán az alapfokú tanulmányokhoz számít Erasmus+ szempontból.

Ha az intézményedben van elérhető Erasmus+ mobilitási pályázat, akkor az abban meghatározott módon és határidővel kell pályáznod. A küldő intézmény (vagyis az a felsőoktatási intézmény, ahol éppen tanulsz) határozza meg az Erasmus+ mobilitás résztvevőinek kiválasztási szempontjait, a pályázási határidőt és a pályázható partnerintézmények körét. A pontos feltételekről az intézményi Erasmus+ koordinátorok tudnak bővebb felvilágosítást adni.

Milyen feltételei vannak az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj elnyerésének?

A pályázó hallgató meg kell feleljen a küldő felsőoktatási intézmény által meghatározott pályázati kritériumoknak. Ezek lehetnek például a tanulmányi teljesítményre, korábbi mobilitási tapasztalatokra, motivációra, vagy a célországra vonatkozó szempontok.

A hallgatók kiválasztása – valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos eljárás – minden esetben igazságos, átlátható, koherens és dokumentált kell, hogy legyen, és a szempontokat minden esetben előzetesen hozzáférhetővé kell tenni az összes kiválasztásban érintett fél számára.

További kérdésekkel kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor ad felvilágosítást.

Mennyi ösztöndíjat kaphatok Erasmus+ tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra?

Az Erasmus+ program 2014-es induláskor az Európai Bizottság a megélhetési költségek alapján három kategóriába sorolta a programban részt vevő országokat, és országkategóriánként határozta meg az adható ösztöndíj mértékét.

Hallgatói ösztöndíjak alakulása az Erasmus+ programban Magyarországon:

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

  • Hallgatói ösztöndíj, támogatott hónapok/napok száma alapján. Mértéke a célországtól függ.
  • Ha jogosult vagy rá és elnyerted a pályázatot: 
    • Kiegészítő támogatás a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő résztvevők esetében, a tényleges költség alapján számolva
    • Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás: havi 250 euró, a mobilitás teljes időtartamára (Zero grant mobilitás esetén nem adható).

A hallgatói ösztöndíj mértéke: 

TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS

Fogadó ország Tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc, Feröer szigetek*

520-600 euró / hónap

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT), Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánváros Állam*

 

520-600 euró / hónap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Észak-macedón Köztársaság (MK), Törökország (TR)

 

470-540 euró / hónap

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

 250 euró / hónap

 

SZAKMAI GYAKORLAT

Fogadó ország Szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc, Feröer szigetek*

 670-750 euró / hónap

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT), Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánváros Állam*

 670-750 euró / hónap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Észak-macedón Köztársaság (MK), Törökország (TR)

 620-690 euró / hónap
Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

 

 250 euró / hónap
*ezek az országok a Programhoz nem társult országok, de ide is lehetséges kiutazás, speciális feltételekkel
 
Az Európán kívüli, „nemzetközi kreditmobilitás” esetén a kiutazó hallgatók tanulmányi mobilitásnál és szakmai gyakorlatnál is 700 EUR/hó megélhetési támogatást kapnak, illetve a mobilitásban részt vevő hallgató utazási támogatásban is részesül, amelynek mértéke 20-1500 EUR között van a célország távolságától függően. Ezen felül aki jogosult az esélyegyenlőségi támogatásra, az havi 250 EUR támogatásban részesül. 

Mit lehet tudni az orvosi ellátás igénybevételéről?

Az Európai Uniós országokban az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása kötelező a kiutazó Erasmus+ hallgatók számára, és ennek segítségével az alap orvosi ellátás igénybe vehető a fogadóországban. Ez minden Európai Uniós állampolgárt megillet.

Mit jelent a tanulmányi mobilitás?

A tanulmányi célú mobilitás (másnéven külföldi részképzés) meghatározott ideig tartó tanulmányi időszak, amelyet egy hazai intézmény aktív hallgatója folytat külföldi (Európán belüli vagy Európán kívüli) felsőoktatási intézményben, azzal a céllal, hogy a tanulmányai egy részét ezzel kiváltsa. A tanulmányi célú mobilitás kreditszerzés céljából történik. A mobilitási időszakot követően a hallgató visszatér küldő intézményébe tanulmányai folytatása vagy befejezése érdekében.

További információ a tanulmányi mobilitásról.

Mit jelent a külföldi szakmai gyakorlat?

Külföldi szakmai gyakorlat esetén a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai tevékenységet folytat egy vállalkozásnál, cégnél vagy kutatóhelyen. A gyakorlat lehet a tanulmányi program része ill. szabadon választott is (ebben az esetben kreditet nem kap érte a hallgató).

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat során a hallgatók kaphatnak fizetést, juttatást is a fogadó intézménytől.

További információ a szakmai gyakorlat pályázatokról.

Keresés

A fenti szűrő segítségével gyorsan tudsz keresni a GYIK tartalmai között.