Kategória 1

2024.01.17.
Fiataloknak ajánljuk

Mi az az Európai Parlament?

2024.01.17.
Fiataloknak ajánljuk

Mi az az Európai Parlament?

2024-ben mi alakíthatjuk a jövőt! Uniós polgárként a te kezedben is ott a lehetőség, hogy megválaszd az európai parlamenti képviselőinket. Készülj fel a határokon átnyúló választásra, és ismerd meg jobban az Európai Parlamentet!

Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotási szerve és döntéshozatali fóruma. Tagjait, az EP-képviselőket 1979 óta közvetlenül, általános választójog alapján szavazzák meg valamennyi tagállam választópolgárai öt évre. Feladatuk, hogy képviseljék az állampolgárok érdekeit az uniós jogalkotásban, valamint biztosítsák a többi uniós intézmény demokratikus működését.

Az Európai Parlament elnökét két és fél évre választják az Európai Parlament tagjai. A jelenlegi elnök Roberta Metsola, máltai politikus.

 

Az Európai Parlament története

Az Európai Parlamentet 1952-ben alapították, akkor még az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése néven, mai megnevezését csak 1962-ben kapta. Az első szerződés aláírás óta nem csak egyre fontosabbá vált az intézmény, de minden újabb megállapodással egy demokratikusabb, szélesebb felügyeleti és jogalkotói hatáskörre tett szert. Ezeknek is köszönhető, hogy a kezdeti hatról fokozatosan 28-ra bővült az Európai Unió tagállamainak száma.

A legjelentősebb szerződések, a teljesség igény nélkül. További megállapodásokról itt olvashatsz többet.

  • 1958: A Római Szerződés aláírásával jött létre az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (EAEK vagy Euratom).
  • 1987: Az Egységes Európai Okmányban foglalt új kiegészítések értelmében újabb ország csak akkor csatlakozhat az Európai Unióhoz, ha azt a Parlament jóváhagyta.
  • 1993: A Maastrichti Szerződéssel jogalkotási hatásköröket kapott a Parlament, innentől kezdve az egyik feladata az ombudsman kinevezése. Az ombudsman - avagy az  országgyűlési biztos - feladata, hogy kivizsgálja az uniós intézmények és szervek tevékenysége során előforduló hivatali visszásságok kapcsán benyújtott panaszokat.
  • 2003: A Nizzai Szerződés megreformálta az EU intézményi felépítését.
  • 2009: A Lisszaboni Szerződés kibővítette a Parlament hatáskörét, valamint központi szerepet kapott az Európai Bizottság elnökének megválasztásában.

 

Hogyan működik az Európai Parlament?

Az Európai Parlament munkája két részre osztható.

1.Jogszabályok előkészítése:

Az Európai Parlamentben működő húsz bizottság és három albizottság mindegyike azokat a jogszabályjavaslatokat veszi górcső alá, amiket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslatok elutasítását is kezdeményezhetik.

2.Jogszabályok elfogadása:

A plenáris ülések során az összes európai parlamenti képviselő részt vesz a jogszabályjavaslatokról, illetve az előterjesztett módosításokról szóló zárószavazáson. Ezeket az üléseket havonta négy napon át tartják, rendes körülmények között Strasbourgban, de további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

 

Az Európai Parlament jogkörei

Jogalkotási jogkör

A Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának közös feladata az uniós jogszabályok elfogadása az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján. Emellett dönt az Európai Unió bővítéséről és ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, valamint nemzetközi megállapodások elfogadásáról hoz határozatot.

Költségvetési jogkör

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament a Tanáccsal közösen létrehozza az Unió költségvetését, valamint jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését.

Felügyeleti jogkör

Az Európai Parlament gyakorolja a demokratikus ellenőrzés jogkörét az összes uniós intézmény felett, valamint megválasztja az Európai Biztosság elnökét. Feladata, hogy kivizsgálja az uniós polgárok petícióit és egyéb vizsgáltokat indítson, emellett megfigyeli a választásokat és kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.

 

Ha még többet szeretnél tudni az Európai Parlamentről, akkor látogass el az Eurodesk Brussels Link 2024-es európai parlamenti választások oldalára, valamint Instagram felületére. Magyar nyelvű hírekért keresd fel az Eurodesk Magyarország honlapot és kövesd Instagram oldalunkat!

Ne hagyd, hogy mások döntsenek helyetted! Szavazz a demokráciára június 6. és 9. között!