Kategória 1

2024.01.23.
Fiataloknak ajánljuk

Fiatalok aktív részvétele az Európai Unióban

2024.01.23.
Fiataloknak ajánljuk

Fiatalok aktív részvétele az Európai Unióban

Az Európai Unió ifjúsági stratégiájának szerves része a fiatalok társadalmi életben való aktív részvételének ösztönzése, hogy felhívják a közösségük és a döntéshozók figyelmét a saját szükségleteikre, helyi és globális problémákra.

A fiatalok aktív részvételét a különböző európai uniós ifjúsági programok nagy mértékben támogatják (Erasmus+, Európai Szolidaritási Testület, DiscoverEU). A fiatalok ifjúsági projektekbe való bevonásának egyik célkitűzése a különböző kompetenciák (pl.: kommunikációs, nyelvi, interkulturális, digitális, állampolgári, együttműködési, döntéshozatali, vállalkozói stb.) fejlesztése. Hiszen ezek révén jut egy fiatal olyan készségek és tudás birtokába, melyek által képessé válik felismerni és megfogalmazni a saját vagy mások szükségleteit; hatékonyan tudja képviselni célcsoportja érdekeit; és saját vagy közössége céljainak megvalósítását aktív részvétellel, valamint a döntéshozók befolyásolásával el tudja érni. 

A 2024-es tavaszi európai parlamenti választások közeledtével kiemelt figyelmet kap a célcsoport motiválása, hiszen fontos, hogy a már nagykorú (18. életévét betöltött) fiatal éljen a választójogával, és ismeretekkel rendelkezzen a választójoggal, az EU működésével, illetve a saját jogaival és kötelességeivel kapcsolatban. 

Az Eurodesk partnerszervezetek szerepét ebben a tanulási folyamatban hangsúlyozni szükséges, hiszen megannyi nemzetközi projektet valósítanak meg, ill. az európai színtér mellett nem hanyagolható el jelentőségük a hazai ifjúsági munkában sem. Iskolákban rendkívüli osztályfőnöki órák és különböző iskolai rendezvények; valamint országos / regionális / helyi szinten szervezett események során népszerűsítik az európai értékeket, mobilitási lehetőségeket, és nemformális módszerekkel aktív polgári részvételre, cselekvésre ösztönzik a fiatal célcsoportot.  

Lássuk, hogyan működik a gyakorlatban egy, az aktív polgári részvétel ösztönzését célként kitűző projekt!

Nézzük meg egy Eurodesk partner, az Európa Ifjúsága Egyesület által megvalósított nemzetközi „Speak Up!” Erasmus+ ifjúsági csere rövid beszámolóját. 

 

A „Speak Up!”, az alapvető emberi jogokat feldolgozó ifjúsági csere során, 2021 októberében egy - hat ország (Belgium, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Olaszország és Magyarország) fiataljaiból összeállt - csapat azt tűzte ki célul, hogy a program végére létrehoznak egy, a résztvevőkről készített portrékiállítást, amelyben megmutatják, mely alapvető emberi jogok állnak hozzájuk a legközelebb. Ezzel kívánták felhívni a társadalom figyelmét az alapvető emberi jogok tiszteletére és érvényesítésének fontosságára. Első körben tehát a fiatalokat érintő alapvető jogok tisztázására került sor. 

A projekt során az egyes tevékenységek egymásra épültek, keretet kaptak annak érdekében, hogy a résztvevők a legteljesebb tanulási folyamatban vegyenek részt. Minden gyakorlat legfontosabb eleme a feldolgozás, majd a közös értékelés volt. Az otthoni felkészüléssel az volt a nem titkolt cél, hogy a fiatalok még inkább sajátjuknak érezzék a projektet, aktív, felelősségteljes résztvevővé, "szervezővé" váljanak. A feladat eredményeképpen szervezői kompetenciájuk, flexibilitásuk, önállóságuk nőtt, a közösségért való tenni akarásuk fokozódott. 

Az ifjúsági csere közvetlen célja volt a részt vevő fiatalok cselekvésre való ösztönzése, és az aktív polgársághoz kapcsolódó információk és tudás átadása, elmélyítése. Mindezt különböző nemformális eszközökkel és informális tanulás révén érték el. 

A projekt hozzájárult a fiatalok önértékelésének erősítéséhez, növelte látókörüket, fogékonyabbá tette őket a saját környezetük és a világ problémái iránt. Hozzájárult az előítéletek, a diszkrimináció elleni küzdelemhez, az interkulturális párbeszéd biztosításához.

 

Ha szeretnél aktív lenni és még többet tudni az európai parlamenti választásról, akkor látogass el az Eurodesk Brussels Link 2024-es európai parlamenti választások oldalára, valamint Instagram felületére. Magyar nyelvű hírekért keresd fel az Eurodesk Magyarország honlapot és kövesd Instagram oldalunkat!

Ne hagyd, hogy mások döntsenek helyetted! Szavazz a demokráciára június 6. és 9. között!