2022. az Ifjúság Európai Éve

2023.02.23.
Az Ifjúság Európai Éve 2022

2022. az Ifjúság Európai Éve

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének az Unió helyzetéről szóló 2021. évi beszédében tett bejelentése nyomán a Bizottság hivatalos javaslatot fogadott el arról, hogy 2022-t nyilvánítsák az Ifjúság Európai Évévé. Ezzel a kezdeményezéssel az Európai Unió arra törekszik, hogy a jövőre nézve több és jobb lehetőséget biztosítson a fiataloknak.

A Bizottság ezzel párhuzamosan közzétette legfrissebb uniós ifjúsági jelentését, amely áttekintést nyújt az európai fiatalok helyzetéről az oktatás, a képzés, a tanulás, a foglalkoztatás, valamint a polgári és politikai szerepvállalás terén.

Az Ifjúság Európai Éve révén a Bizottság az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a regionális és helyi hatóságokkal, valamint az érintettekkel és magukkal a fiatalokkal együttműködve: 

  • megbecsüléséről és támogatásáról biztosítja azt a generációt, amely a világjárvány idején a legtöbb áldozatot hozta. Felhívja a figyelmüket arra, hogy a zöld és digitális átállás új távlatokat és lehetőségeket kínál, és ezzel új reményt és erőt ad nekik, valamint növeli a jövőbe vetett bizalmukat;
  • valamennyi fiatalt, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezőket, a hátrányos helyzetűeket, a vidéki vagy távoli térségekben élőket, illetve a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozókat arra ösztönzi, hogy aktív polgárokká váljanak, és a kedvező változások kulcsszereplői legyenek;
  • az uniós szakpolitikák által lehetőségeket teremt a fiataloknak, így segítve személyes, társadalmi és szakmai fejlődésüket. Az Ifjúság Európai Évét a NextGenerationEUsikeres végrehajtása is támogatja a minőségi munkahelyek, oktatási és képzési lehetőségek biztosítása terén; valamint
  • ötleteket merít a fiatalok tetteiből, jövőképéből és meglátásaiból, hogy azokat felhasználja az Európa jövőjéről szóló konferencián

Emellett tematikus év támogatására hamarosan az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos felmérés indul az Európai Ifjúsági Portálon. A Bizottság a többi uniós intézménnyel, a tagállamokkal, a civil szervezetekkel és a fiatalokkal együtt 2022-ben számos európai, nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységet szervez majd, és új kezdeményezéseket vesz fontolóra. A tevékenységek köre olyan kérdésekre terjed majd ki, amelyek főként a fiatalokat érintik: ezek az európai ifjúsági célokban kiemelt olyan prioritásokhoz igazodnak úgy, mint az egyenlőség és az inklúzió, a fenntarthatóság, a mentális egészség és jóllét, valamint a minőségi foglalkoztatás.

Mindezeken túl az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program mellett az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés is a fiatalok előtt nyitva álló lehetőségek bővülését szolgálja. 2022-ben továbbá útjára indul az ALMA elnevezésű új program, amelynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok határokon átnyúló szakmai mobilitásának támogatása.

Ez jól illeszkedik az EU 2019–2027 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiájába, amely egyúttal  az uniós ifjúságpolitikai együttműködés keretét is adja, és támogatja a fiatalok demokratikus folyamatokban és a társadalmi életben való részvételét. Ezen erőfeszítéseknek központi eszköze az uniós ifjúsági párbeszéd.

Végezetül az Európa jövőjéről szóló konferencia, biztosítja azt, hogy a döntéshozók meghallgassák a fiataloknak az Unió jövőjével kapcsolatos elképzeléseit és véleményeit. Az európai polgári vitacsoportok résztvevőinek egyharmada és a konferencia plenáris üléseinek vitáin részt vevő képviselők egyharmada szintén fiatal, az Európai Ifjúsági Fórum elnöke pedig ugyancsak jelen van a plenáris üléseken.

További információk