Kategória 1

2022.09.01.
Képzés

Rural Rocks tréning élménybeszámoló

2022.09.01.
Képzés

Rural Rocks tréning élménybeszámoló

2022. június 20-26. között került sor Eszéken a Rural Rocks nevű tréningre, melyen Fazekas Elek képviselte a pécsváradi Fiatalok a részvételért Egyesületet. Az alábbiakban az ő élménybeszámolóját olvashatjátok.

A képzés célja, hogy jó gyakorlatokat és know-howt adjon át a fiataloknak és ifjúsági szakembereknek arra vonatkozóan, hogy a ritkán lakott, marginalizált területeken hogyan boldoguljanak az ifjúsági munkával. A képzés során adaptív tréning technikát alkalmaztak, amely lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők ne csak bekapcsolódjanak a feladatok elvégzésbe, de az igények változásával alakítsák is azokat.

A programpontok nagy hangsúlyt fektetnek a soft skillek fejlesztésére, különösképpen a beleérzőképességre. Ezáltal a résztvevők képessé válnak arra, hogy megértsék azokat a fiatalokat, akik más környezetben élnek és dolgoznak, és a rájuk gyakorolt külső hatásokat a falusi jelleg jellemzi. Mindezek mellett átadásra kerültek különböző vezetéselméleti eszközök is, amelyek a projektek megtervezésében és megvalósításában adhatnak nagy segítségét a szakemberek számára.

A képzésen helyet kaptak a régió sajátosságai is. A teljes kontextus megértéséhez elsőként egy rövid történeti áttekintést kaptunk a helyi viszonyokról, majd ellátogattunk egy ritkán lakott határmenti településre, ahol megismertük a fiatalok aktivizálására megtervezett jó gyakorlatot. A projekt ezen része közel áll a city rally (városismereti játék/verseny) fogalmához azzal az óriási különbséggel, hogy falvakban lehetséges megvalósítani. A program során különböző állomásokon kell végig haladni és művészi kifejezőeszközök által reprezentált rejtvényeket kell megoldani. Véleményem szerint ez azonban nem a helyi fiataloknak szól, hanem inkább túrázóknak és a szervezet vendégeinek. Habár a projekt előkészítése során jelen voltak a helyi aktorok, velük csupán kis létszámban találkozhattunk a feladatok végrehajtása során.

Mindent egybevetve hasznos elméleti tudást kaptunk, ami a gyakorlatba is átültethető. A bemutató mintaprojekt is rendkívül élvezetés és hasznos kulturális fejlesztő eszköz lehet.